ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Чужди езици > Английски език > Тестове
Tests and Quizzes
Tests and Quizzes

от проф. д.п.н. Лиляна Грозданова, доц. д-р Мария Георгиева, Диана Веселинова


Настоящото помагало е предназначено за ученици, които изучават английски език в 8. клас на профилираните гимназии, в паралелки с разширено обучение по езика, както и за онези, които искат да проверят знанията си самостоятелно и да ги затвърдят.

Предимства:
– Обхваща занимателни теми.
– Допълнително стимулира комуникативните способности.
– Съдържа 6 теста и ключ с отговори към всяка задача, които помагат да се работи пълноценно и без странична помощ.
– Тестовете допълват материала от уроците и помагат на учениците:
– да установят пропуските в знанията си;
– да затвърдят знанията си по граматика;
– да разширят лексикалните си познания;
– да подобрят разбирането си при четене на английски текстове;
– да се подготвят за контролни работи и изпити.
– Включени са и 30 забавни викторини, които помагат за разширяване на общата култура. Заедно с правилните отговори има подробна информация с много любопитни факти.

Всеки тест съдържа:
– текст за четене със задачи за проверка на разбирането;
– задачи за проверка на усвоените знания – лексика и граматика.меки корици,
черно-бели,
96 с.,
4,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-500-9
   
Английско-български учебен речник