ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Справочна литература > Атласи
Атлас Анатомия, том 3: Нервна система и сетивни органи
Атлас Анатомия, том 3: Нервна система и сетивни органи

от проф. Вернер Кале, проф. Михаел ФрочерТом 3: Нервна система и сетивни органи
– Атласът прави систематичен обзор на развитието, устройството и функцията на
различни части на нервната система и сетивните органи.
– Представят се нови техники на изследване в невроанатомията, а с това и новооткрити
връзки между структури на нервната система.
– Методите на образна диагностика (PET, CT, NMR) се разглеждат компактно, също
и молекулярните основи на провеждане на нервни импулси и взаимодействието на йонни канали и трансмитерни рецептори.
– Цветовото оформление прави лесно достъпна информацията от 637-те илюстрации.
– Често използвани синоними се упоменават едновременно в текста и азбучния показалец, което улеснява бързото усвояване на близките по значение понятия.


меки корици,
цветни,
408 с.,
35,00 лв.,
ISBN: 978-954-516-688-4