ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог > Учебна литература > Математика > 1.–4. клас
Сто теста по математика за 4. клас
Сто теста по математика за 4. клас

от Силвия Марушкина


Авторката на сборника е начален учител с дългогодишен
професионален опит. Притежава ІІ ПКС , работила е като
експерт по начално образование и e базов учител на
СУ „Климент Охридски“. Участвала е в научнопрактически
конференции с доклади, автор е на над 20 статии в областта
на образованието. В момента работи като старши начален
учител в 101 СОУ „Бачо Киро“ – София.
Помагалото съдържа 500 тестови задачи, с които
учениците могат да се упражняват през цялата учебна
година и да попълват пропуските си. Наборът от
задачи осигурява системна и ефективна подготовка за
националното външно оценяване в края на началния
етап; дава възможност за задълбочаване и разширяване
на знанията; формира умения за самостоятелна работа.
Помагалото е в съответствие с учебната програма по
математика за 4. клас.


ПРЕДГОВОР
Помагалото е предназначено за ученици, както и за
учители, които преподават в 4. клас.
Съдържа 500 тестови задачи.
Всеки тест има по пет задачи. Част от тях са от
зат ворен тип с възможни отговори, от които само
един е верен. Има и задачи от отворен тип, при които
ученикът сам формулира отговора си.
Задачите са подбрани така, че да подпомогнат учи-
телите при контрола на знанията на децата в часовете
по математика, от една страна, а от друга – да улеснят
учениците в подготовката и реализацията на знанията
им по време на националното външно оценяване.
Сложността на задачите е балансирана, както и съ-
отношението на задачите от затворен и отворен тип.
Помагалото е в съответствие с учебната програ-
ма по математика за 4. клас и с новите изисквания на
МОМН за външното оценяване.


меки корици,
цветни,
112 с.,
3,00 лв. лв.,
ISBN: 978-954-516-985-4