ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог
Учебна литература
Български език и литература
1.–4. клас
Помагала за ученици-мигранти в начален етап
5.–7. клас
8.–12. клас
Информатика
История
Математика
1.–4. клас
5.–7. клас
8.–12. клас
Общообразователни предмети
Чужди езици
Английски език
1.–4. клас
5.–7. клас
8.–12. клас
Граматики
Самоучители
Тестове
Учебни помагала
Италиански
1.–4. клас
5.–7. клас
8.–12. клас
Граматики
Самоучители
Тестове
Немски език
1.–4. клас
5.–7. клас
8.–12. клас
Граматики
Самоучители
Тестове
Руски език
1.–4. клас
5.–7. клас
8.–12. клас
Самоучители
Тестове
Серия bilingua
Френски език
1.–4. клас
5.–7. клас
8.–12. клас
Граматики
Самоучители
Тестове