ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2017/18г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2017/18г.
Каталог
Научна литература
Икономика

от А. Войкова, М. Георгиева


Учебник за професионалните гимназии с неикономически профили и специалности, СОУ с технологични профили – СТОПАНСКИ МЕНИДЖМЪНТ и ТУРИ ...още»
История на българската медицина

от съставители и редактори: Минчо Георгиев, Красимир Гигов, Стоян Тонев, Николай Цанков


Този тематичен сборник е съставен от авторски исторически очерци по предварително съставен план така, че да включи хронологичното пред ...още»
Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената война

от Илияна Марчева


В монографията за пръв път е представена цялостно политиката за превръщане на България от аграрна в индустриална и урбанизирана страна  ...още»
Светци и демони на Балканите, (сравнително етнографско изследване)

от Рачко Попов


Съхранените от езическата епоха вярвания и представи за демоните на природата, на болестите, на опасния животински свят и на подземното  ...още»
Специфика на българското „дисидентство“

от доц. д-р Наталия Христова


Книгата предлага един неочакван поглед към феномена, неправилно наричан „дисидентство“, разбиран от авторката като интелектуално про ...още»
Увод в методическата философия на обучението по история и цивилизация

от Димитър Арнаудов


Методическата философия обяснява социокултурната ситуация на обучението по история и цивилизация. Налага нов поглед в теоретичните пр ...още»
Западноевропейска литература

от проф. д.ф.н. Клео Протохристова


Западноевропейска литература за ученици, студенти, преподаватели и филолози
Книгата „Западноевропейска литература“ търси основания ...още»
Огледалото

от проф. д.ф.н. Клео Протохристова


Една нова и различна книга, която е сред най-сериозните литературоведски изследвания, появили се в последните години в българското лите ...още»
Будители народни

от проф. Марко Семов, проф. Георги Бакалов, проф. Дойно Дойнов


„Още древните са казали, че да познаваш миналото на народа си е не само уважение към предците, но и опитност, която те учи да не повтаряш г ...още»
Новелата между статута и статуса на сокола

от Борис Минков


„Новелата между статута и статуса на сокола“ представлява сериозно и задълбочено изследване на историческата поетика на новелата – е ...още»
Старогръцкият театър като синтетично изкуство

от М. Проданова, Юл. Куюмджиев


Студията представя интегрирано учебно съдържание по темата. Адресирана е към специалисти по естетическите дисциплини в училищата по из ...още»
Фрагменти от аз-а през погледа на другия в „Опити“ от Мишел дьо Монтен

от гл. ас. Мая Тименова


Научното изследване „Фрагменти от аз-а през погледа на другия в „Опити“ от Мишел дьо Монтен“ третира проблема за идентичността в твор ...още»