ЗА ЛЕТЕРА КАТАЛОГ УСЛУГИ ПОРЪЧКИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
EN  БГ
ЦЕНИ НА УЧЕБНИЦИ НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА 2-ри - 7-ми КЛАС, ОДОБРЕНИ ОТ МОН (САМО ЗА УЧИЛИЩА И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
ЦЕНИ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА "LOGICO PRIMO" НА ИЗДАТЕЛСТВО "ЛЕТЕРА" ЗА ПГ, ОДОБРЕНИ ОТ МОМН ЗА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНИ) - 2018/19г.
Каталог
Научна литература
ВОЛЯ ЗА КРЕАТИВНОСТ

от МАГДАЛЕНА ГЕРЕВА


За книгата:
„Воля за креативност“ е психологическо изследване върху сложната вътрешна свързаност в личностната структура на творци о ...още»
Жената, везмото, градът

от Аксиния Бутева


Книгата е първи опит за антропология на самодейните женски колективи в българска градска среда. Целта на автора е да разкрие ролята на к ...още»
Живея с Пловдив

от Владимир Янев


Литературна история и критика

Първата част – „Когато Пловдив не е столица“, разказва за творците от началото на ХХ век до Втората све ...още»
ОСОБЕНОСТИ НА ПРОПРИАЛНАТА НОМИНАЦИЯ

от Гинка Бакърджиева


В монографията са очертани особеностите на проприалната номинация, схващана като процес и като резултат от езиковата дейност. Приетите  ...още»
Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената война

от Илияна Марчева


В монографията за пръв път е представена цялостно политиката за превръщане на България от аграрна в индустриална и урбанизирана страна  ...още»
Специфика на българското „дисидентство“

от доц. д-р Наталия Христова


Книгата предлага един неочакван поглед към феномена, неправилно наричан „дисидентство“, разбиран от авторката като интелектуално про ...още»
Увод в методическата философия на обучението по история и цивилизация

от Димитър Арнаудов


Методическата философия обяснява социокултурната ситуация на обучението по история и цивилизация. Налага нов поглед в теоретичните пр ...още»
Западноевропейска литература

от проф. д.ф.н. Клео Протохристова


Западноевропейска литература за ученици, студенти, преподаватели и филолози
Книгата „Западноевропейска литература“ търси основания ...още»
Огледалото

от проф. д.ф.н. Клео Протохристова


Една нова и различна книга, която е сред най-сериозните литературоведски изследвания, появили се в последните години в българското лите ...още»